OBS - nye datoer 2012


Kursus i personlig udvikling. 

 

Nyt kursus for dig, der er nysgerrig på, hvorfor du tænker og opfører dig, som du gør - og hvad du selv kan gøre for at ændre en uhensigtsmæssig adfærd. Kurset foregå i stort lyst lokale på Stockholmsgade 31, 2100 København Ø.

Det ligger ca. 10 min fra henholdsvis Nørreport og Østerport Station og der er gode parkerings-muligheder.

 

 

 

"Livet er det der sker, mens vi har travlt med at lægge andre planer"

 

 

"Hvis jeg ikke bryder mig om den virkelighed, der ligger foran mig, må jeg skabe en anden"

 

 

"Vi skal takke vores kriser og nederlag.

For uden dem var vi ikke dem vi er i dag"

 

 

Kursus i personlig udvikling

 

Kurset henvender sig til dig, der gerne vil vide mere om, hvorfor vi reagerer som vi gør – ofte uden at tænke først. Hvad der skal til, for at skabe en forandring i forståelse, tankemønstre og adfærd. For dig, der gerne vil kunne kommunikere bedre og være bedre til at håndtere kritik.

Vi gennemgår også det vigtigste om stress, tidsplanlægning og du lærer at slappe af gennem meditation.

 

Det kræver indsigt og forståelse for at kunne ændre noget. Kursets primære mål er at få dig til at forstå de processer, der får dig til at tænke og handle som du gør. Det handler også om selvansvarlighed. Hvad kan du selv gøre. En gennemgang af de nødvendige forandringstrin, hvor tanke bliver til handling, der igen bliver til en vane.

Så genfind dig selv - til en forandring!

 

Kursusplan

Kurset består af 5 moduler á 2 dage – lørdag og søndag fra kl. 09 til 16 med ca. 2 ugers mellemrum. For at få en nærhed på kurset er der kun op til 10 deltagere.

 

Som en del af kurset får du endvidere 3 individuelle coachsessioner á ca. 1½ time til at få bearbejdet dine egne problemstillinger / udfordringer.

 

Kursusindhold

1. modul giver en forståelse af, hvorfor vi tænker og handler som vi gør. Hvordan vores opvækst har formet os til dem vi er i dag. Hvordan vi oplever "virkeligheden". Hvorfor vi nogle gange reagerer reaktivt og lader fortiden, vores tanker om fremtiden, forholdet til andre og vores selvopfattelse bestemme. Allerede på første modul bliver du introduceret til mental afslapning og meditation.

 

2. modul giver en forståelse af, hvad det giver at sætte sig et mål, baseret på vores grundlæggende værdier. Hvad det ofte er, der forhindrer os i at nå vores mål og hvordan vores overbevisninger kan være hæmmende for vores personlige udvikling og drømme.

 

3.    modul handler om relationer og kommunikation. Hvordan vores opfattelse af andre og vores tanker om, hvad de andre tænker har indflydelse på, hvordan vi håndterer relationer og konflikter. Hvorfor vi kan reagerer uhensigtsmæssigt på ting vi opfatter som kritik. Vi kigger også på hensigtsmæssige- og uhensigtsmæssig kommunikation, herunder principperne for ikke voldelig kommunikation og assertionstræning.

 

4. modul handler om bestemte sider af os, som får lov at dominere i bestemte situationer. Det kan være en bestemt form af os, som ”tager os” og forhindrer os i at kunne bevare roen og overblikket. Det kan også være vores egne skyggesider, som vi projicerer / overfører over på andre.

 

5. modul handler om stress, tidsstyring og mental afslapning. Du lærer, hvad stress er og hvad stress gør ved os, både fysisk og mentalt. Du lærer om de forskellige stresssymptomer, og hvad du selv kan gøre, for at håndtere og forhindre stress. Vi gennemgår gode principper for prioritering og tidsstyring. Du lærer endvidere de grundlæggende principper for mental afslapning og meditation.

Der vil også være en opsamling på alle de spændende og udviklende ting vi har været igennem under uddannelsen.

 

Datoer og pris

Næste kursus afholdes i foråret 2012 på følgende datoer:

 

lørdag og søndag d. 4. og 5. februar

 

lørdag og søndag d. 25. og 26. februar

 

lørdag og søndag d. 10. og 11. marts

 

lørdag og søndag d. 24. og 25. marts

 

lørdag og søndag d. 8. og 9. april

 

Alle dage fra kl. 09 til kl. 16.

 

Samlet pris for 35 timers undervisning og selvudvikling samt 3 individuelle coachsessioner á 1½ timer er kr. 8.000,- eks. moms. Prisen er inkl. materialer.

 

Tilmelding

Tilmelding kan ske på mail til post@arneravn.dk eller på telefon 28933901, også hvis du har spørgsmål.

Om mig

 

Jeg hedder Arne Dam Ravn og har arbejdet med Lifecoaching og Stresscoaching i flere år.

Jeg har endvidere undervist voksne i mere end 10 år.

 

 

Tilbagemeldinger fra mine klienter siger, at jeg har stor ro og overskud og at jeg er en engageret og nærværende coach, som kan være direkte, hvis der er brug for det og "blød" hvis der er brug for det.

Men der opstår altid nye erkendelser, som er grundlaget for forandring.

Som underviser får jeg megen ros for at tage udgangspunkt  i, hvor kursisten er og tale et sprog, som alle forstår.

Jeg følger undervisningen op med skriftligt materiale, så man altid kan gå tilbage og læse op på det præsenterede stof.

Jeg bruger også mange praktiske eksempler, så det ikke bliver teori det hele.

 

Arne Dam Ravn • Stockholmsgade 31, 2100 København Ø • Telefon 2893 3901

  

Genfind dig selv -

Til en forandring!